דוחות שנתיים

דו"חות ושקיפות פיננסית

דו׳ח שנתי - 2017 01/2018
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2017 04/2017
דו 01/2017
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2016 2016
דו 01/2016
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2015 2015
דו 01/2015
דיווח על תרומות מיישות זרה -  2014 2014