ספרות מומלצת

אומרים ישנה ארץ
עַוּדָה
חיפה והשחף

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות את יאג'וּר
זוכרות את עִמְוָּאס, יאלוּ, ובּית נוּבּא
זוכרות את אלשַגַ'רָה

עתונות

הצומוד של הזיכרון מחבר.ת: רועי בל על
30/04/2012
רועי בל על טקס יום הנכבה באוני' תל אביב: רגע נדיר שבו התהווה בית משותף ליהודים וערבים, עקורים ופליטים, פעילות ופעילים
הישראלים ופתרון המדינה האחת מחבר.ת: עלי אבו ניעמה
28/02/2010
"מי שדוחה את פתרון שתי המדינות, לא יביא לפתרון של מדינה אחת. הוא יביא מריבה אחת, לא מדינה אחת. מריבת דמים ללא קץ" (הנשיא שמעון פרס, 7 בנובמבר 2009).
אל תגעו לי בנכבה מחבר.ת: סעיד עדוי
28/02/2011
איך אתם רוצים שאנחנו נכיר בשואה ובה בעת לא נכיר בנכבה שלנו? למה אתם מתכחשים לנכבה שלנו? איש אינו יכול להכחיש שיש היום כ-4-5 מיליון פליטים פלסטינים שחיים במחנות הפליטים, מחוץ לארץ מולדתם, וסובלים בכל יום ובכל שעה. לא יעלה על הדעת שנכיר בנכבה של עם אחר ולא נכיר בנכבה שלנו. שלילת זכותנו לציין את הנכבה היא מעשה בלתי אנושי, טיפשי ולא דמוקרטי.מדוע אתם מתכחשים לנכבה שלנו? אנחנו הרי מכירים בשואה שלכם. חוק הנכבה עבר, אבל המבחן יהיה בחוק הגזעני הבא