ספרות מומלצת

אומרים ישנה ארץ
עַוּדָה
חיפה והשחף

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות את עכא (עכו)
זוכרות ח'רבּת אללַוְּז
זוכרות את סִמְסִם

עתונות

היסטוריה לא כהווייתה מחבר.ת: צבי צמרת
30/09/2010
ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, "הממלכה" בודקת את ספרי הלמוד ודואגת שילדים ילמדו אך ורק מספרים מאושרים, בוודאי בבתי הספר הממומנים על ידה. גם אנו תובעים זאת ממנהלי בתי הספר בישראל.
כ"ט בנובמבר בטבריה – עת לחשבון נפש מחבר.ת: אורית לבנין-דגני
31/10/2011
הפסטיבלים בטבריה מתקשים לגשר על הפער בין ההיסטוריה של העיר לבין הנגישות שלה. אורית לבנין-דגני מאמינה שזיכרון אירועי 48' והדו קיום ששרר בעיר לפניהם יאפשר לעיר לזקוף את ראשההפסטיבלים בטבריה מתקשים לגשר על הפער בין ההיסטוריה של העיר לבין הנגישות שלה. אורית לבנין-דגני מאמינה שזיכרון אירועי 48' והדו קיום ששרר בעיר לפניהם יאפשר לעיר לזקוף את ראשה
שלילת המימון הציבורי מתאטרון אל-מידאן בחיפה – קרקס פוליטי וציני מיותר מחבר.ת: אליהו זיגדון*
17/06/2015