הבעלות הציונית והפלסטינית על הקרקע, 1945
1945

Source: Before Their Diaspora website
From the London Conference to the UN Partition Recommendation, 1939-1947

ארועים קרובים

זוכרות ברשת