מפת הבתים והאדמות של העיר ספד לפני 1948
20/06/1985
ציורו של חמיד אמין אע׳א

זוכרות ברשת