קורס חדש: "להיות 'אֵבֶר ממשפחת שֵם, חתיכה מן המזרח'
תורה וביקורת החילון והציונות לפני ואחרי 1948 במשנתו של ר' בנימין
מ: 16/02/2017 20:00 - עד: 16/03/2017 22:00
איור: ערן וולקובסקי, הארץ, 16.12.2016

5 מפגשים | ימי חמישי 20:00-22:00 | פתיחה: 16.2.2017 | באר שבע | מנחה: אבי-רם צורף


הסופר והמסאי יהושע רדלר-פלדמן, הידוע יותר בכינויו ר' בנימין, היה אחד מן הדמויות המובילות בתנועות שחתרו למסגרת פוליטית יהודית-ערבית משותפת במחצית הראשונה של המאה העשרים. כיהודי שומר תורה ומצוות ביקש ר"ב לבסס את תפיסת השותפות היהודית-ערבית על יסוד הזיקות הדתיות והתרבותיות ההדוקות בין יהדות ואסלאם. בקורס נדון בעמדה הביקורתית שנקט ר"ב ביחס להיגיון המרחבי והתרבותי הבדלני שעיצבה התנועה הציונית וביחס לניסיון לכונן את הישוב היהודי כמובלעת מערבית המנותקת מן המרחב שבו היא נתונה. עמדה זו, כפי שנראה, היתה מושתתת על ביקורת אנטי-קולוניאלית ועל תביעה מן התנועה הציונית לשותפות במאבק של הערבים בפרט וארצות המזרח בכלל כנגד השלטונות הקולוניאליים, ועל תפיסה מרחבית שביקשה לראות את הישוב היהודי משתלב במסגרת גיאוגרפית רחבה יותר, שלמעשה היתה מבוססת על התנגדות לגבולותיה של הגיאוגרפיה הקולוניאלית. את הקורס נחתום בדיון ברשימותיו של ר"ב בכתב העת 'נר' לאחר הנכבה והקמת מדינת ישראל, רשימות בהן תבע את השבתם של הפליטים ויצא כנגד ההיגיון הפוליטי של ההומוגניות האתנית ודגם מדינת הלאום האירופית שעליהם הושתתה מדינת ישראל.

מנחה: אבי-רם צורף- דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מלמד במדרשת באר בירוחם ובבית מדרש דרומא. חבר "מזרחית משותפת".
מקום: באר שבע.
זמנים: ימי חמישי 20:00-22:00. תאריך פתיחה: 16.2.2017.
עלות: 150 שקלים או לפי יכולת.
להרשמה: עמיה גלילי education@zochrot.org
 

נושאי המפגשים

1. ביקורת ההיגיון המרחבי הציוני ומקומן של השפה והתרבות הערבית בעיצובו של הקיום היהודי בפלסטין-ארץ-ישראל: במפגש זה נעסוק בעיקר בשנות השלטון העותמ'אני, ויהיה בו גם התייחסות לדמיון בין התפיסות המרחביות והתרבותיות שהציע ר' בנימין (ר"ב) - מרחבים לא מובחנים על בסיס לאומי, שימוש בשתי לשונות-עברית וערבית ויצירת זיקה תרבותית יהודית-ערבית או יהודית-מוסלמית - לבין התפיסות שגיבשו יהודים ספרדים דוגמת שמעון מויאל, ניסים מלול, יוסף אליהו שלוש, יוסף מיוחס, דוד מויאל ויצחק רפאל מולכו.

2. יהדות, נשיות ואנטי-קולוניאליזם - מלחמת העולם הראשונה וביקורת מדינת הלאום: החיבור בין ביקורת חילון, ביקורת מגדרית על שפת הלאומיות הגברית וביקורת אנטי-קולוניאלית על מגמות ההתפשטות המובהקות של המדינות שהשתתפו במלחמה.

3. מאבקים אנטי-קולוניאליים בעולם: מפגש זה יעסוק בכתיבה של ר' בנימין על דמויות כמו בוקר וושינגטון, אחד ממנהיגי מאבק השחורים בדרום ארה"ב בשלהי המאה התשע עשרה וראשית העשרים ועל רבינדרנאת טאגור ומהטמה גנדהי בהודו.

4. 'לא התכווצות בארץ הצבי בלבד': ההתנגדות האנטי-קולוניאלית כבסיס לשיתוף יהודי-ערבי. החשיבות שראה ר"ב בהתייצבות ברורה לצד המאבקים של הנתינים המדוכאים במזרח התיכון בפרט ובמזרח ובצפון אפריקה בכלל כנגד השלטונות האירופים כבסיס הכרחי ליצירת זיקה יהודית-ערבית, ותפיסת המרחב שנגזרה מכך, שחייבה את פריצת הדמיון המרחבי אל מעבר לגבולות פלסטין - ארץ ישראל המנדטורית.

5. דו-לאומיות במדינת לאום: התביעה להשבת הפליטים בכתיבתו של ר"ב בכתב העת נר בשנות החמישים. סיכום: האם וכיצד ר' בנימין, כתיבתו ועשייתו רלוונטיים לנו כיום?

זוכרות ברשת