אפליקצית iNakba - טרילר
04/2014
זוכרות
אפליקציה סלולרית תלת-לשונית שמאפשרת למשתמשים בה לאתר את היישובים הפלסטינים שנהרסו בנכבה מאז 1948 וללמוד על אודותיהם.

זוכרות ברשת