עַרַבּ אלזַרַאעַה
נפה:  ביסאן (בית-שאן)
תאריך כיבוש:  01/05/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  קיבוץ טירת צבי
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת