עילבון
נפה:  טַבַּרִיָּה (טבריה)
תאריך כיבוש:  29/10/1948
מבצע צבא:  חירם
יחידה כובשת:  Golani

זוכרות ברשת