עתונות

נכבה, לא בבית ספרנו מחבר.ת: אבנר לוטן
30/11/-0001
במכללת תל-חי ניתן תחילה אישור לקיום הקורס בתחומה, אלא שעובדה זו הובאה לידיעתו של אורי הייטנר מקיבוץ אורטל (הכותב בקביעות ב"ידיעות הקיבוץ"), המשמש כמנהל מרכז "יובלים" ליהדות פלורליסטית במכללה. הייטנר פנה באופן מיידי להנהלת המכללה ויידע אותה על הקורס שמתנהל בין כתליה. ההנהלה הגיבה במהירות וביטלה את האישור שניתן. האם אפשר במדינת "ישראל ביתנו" ללמוד על הנכבה?     לאחר שלא אפשרו לה (בעקבות פניית אורי הייטנר מאורטל) לקיים קבוצת למידה במכללת תל-חי, מצאה עמותת "זוכרות" אכסניה בבית הספר "עינות ירדן" בקיבוץ עמיר. אבל גם משם סולקה. עכשיו היא פונה לקיבוצי אצבע הגליל בבקשה ל"חדר לא גדול שיאפשר מפגש כדי להתמודד עם ההיסטוריה"
העברת הערבים ממקום למקום - מסמך מתוך ארכיון ההגנה 01/01/1970 בתור צעד ראשון לפתרון שאלת הפליטים בשטח מדינת ישראל, יש להקל על כל הרוצים לחזור לחיפה, עכו, [מילה לא ברורה] ולכפרים שאינם נטושים, באם אין נגדם כל אשמה מיוחדת.
הגננות לא ילמדו על "הנכבה" 01/01/1970 עו"ד כהן כתבה לשר כי תוכניות הלימודים של זוכרות כוללות "התבטאויות אוהדות ומסרים מלאים הזדהות עם תחושת האסון שבהקמת מדינת ישראל עבור הערבים" – ומצטטת ממנה: "הנכבה היא חלק מאיתנו", "הנכבה התרחשה בעיקר ב-1948, והיא כללה את הרס רוב היישובים הפלסטיניים, את הפיכת תושביהם לפליטים ואת מחיקת החיים הפלסטיניים העשירים שהיו פה"משרד החינוך הוציא הנחייה לגננות שלא להגיע ליום עיון על לימודי הנכבה בגני ילדים של עמותת השמאל הקיצוני - "זוכרות".