עתונות

מה? לא ידעתי! מחבר.ת: שיה אגוזי
31/12/2001
פרויקט שילוט הכפרים הערביים, שנהרסו במלחמת העצמאות יצא לדרך. פרויקט שילוט הכפרים הערביים, שנהרסו במלחמת העצמאות יצא לדרך.
לכל כפר יש שם מחבר.ת: קרני עם-עד
31/07/2001
יוזמה חדשה להצבת שלטי זיכרון בכפרים הפלסטינים, שנעקרו בעת ולאחר מלחמת השחרור מעוררת מחלוקת. האם הקיבוצים שעל אדמתם שכנו הכפרים יירתמו למימוש הרעיון? שילוט עכשיויוזמה חדשה להצבת שלטי זיכרון בכפרים הפלסטינים, שנעקרו בעת ולאחר מלחמת השחרור מעוררת מחלוקת. האם הקיבוצים שעל אדמתם שכנו הכפרים יירתמו למימוש הרעיון? שילוט עכשיו
יד ושם מחבר.ת: איתן ברונשטיין
31/07/2001
אנדרטאות וימי זיכרון רבים מציינים את אובדן החיילים היהודים אך אין זכר להרס החיים הפלסטינים במרחב התרבותי ובנוף הגיאוגרפי. שימו שלט. אנדרטאות וימי זיכרון רבים מציינים את אובדן החיילים היהודים אך אין זכר להרס החיים הפלסטינים במרחב התרבותי ובנוף הגיאוגרפי. שימו שלט.
שלטים לכפרים מחבר.ת: תום שגב
31/05/2001
שמות הכפרים הערביים ותולדות הריסתם אכן אינו מצוין על שלטי זיכרון, אך פרסום בהוצאת כרטא ומשרד הביטחון, "כל מקום ואתר", מציין כמה משמות הכפרים שקדמו ליישובים אשר קמו על חורבותיהם; בדרך כלל הספר מציין כי המדובר בכפר "נטוש". עיריית ירושלים נכנעה לא כבר למציאות וקבעה שלטים גדולים המנחים את הנהגים לשכונת טלבייה, זה שמה הערבי המקורי של השכונה. איש אינו משתמש בשמה הישראלי - "קוממיות".הצעה לקבוע שלטי זיכרון על חורבות כפרים ערביים מחוללת סערה בקיבוצים
נכבשו הכפרים מלחה ושפרעם 15/07/1948 נהרגו למעלה מ-120 ערבים בסג'רה. מטוסינו הפציצו 2 מ-3 ערי "המשולש"  
עיתון פלסטיין פוסט 20.6.1939 מחבר.ת: עיתון פלסטיין פוסט 1939
20/06/1939
דיווח על פיצוץ בשוק בחיפה
סיפורה של שבירת שתיקה בת 68 שנים מחבר.ת: הארץ, יאיר אורון
30/11/-0001
בסוף 1948 מישהו ושמו ש' קפלן כתב לעורך "על המשמר" עדות ששמע מחייל על מעשי זוועה שנעשו לתושבי הכפר הערבי דווימה בעת מלחמת העצמאות
קטע מעדות: איבראהים אבו-סנינה 30/11/-0001 קטע מעדותו של איבראהים אבו-סנינה (יליד 1943), בעת ביקור באִגְ'ליל ב-30 בינואר 2004 ובעת סיור נוסף ב-28 בפברואר.