מאמרים

מסמך חזון של מועצת השיבה מחבר.ת: מועצת השיבה/זוכרות
11/2018
להלן נייר העמדה של מועצת השיבה לגבי מימוש השיבה, אופני יישומה, מחיריה ויתרונותיה. המועצה שואפת להשפיע על דעת הקהל הישראלית ביחס לשיבה, באמצעות פעילות ציבורית, הרצאות, כנסים, כתיבה, וכדומה היא פועלת מתוך התפיסה שגירוש תושבי הארץ הוא שורש הבעיה ושרק מימוש השיבה יוכל ליצור מרחב שוויוני צודק ודמוקרטי בין הירדן לים.  
הנער שלא היה מחבר.ת: עלמה גניהר
2018
"הנער שלא היה" הוא סיפור קצר מיוחד, מותח ומטלטל שכתבה עלמה גניהר ופורסם באתר מעבורת - פרויקט הסיפור הקצר (הסיפור נכתב במסגרת סדנת כתיבה בזוכרות שהנחה ראג'י בטחיש). 
זכות השיבה, לא מה שחשבתם מחבר.ת: תום פסח
18/04/2018
מיהו פליט? כמה פליטים פלסטינים יש היום בכלל? האם חזרת הפליטים משמעה עקירת יישובים יהודים? והאם מימוש זכות השיבה יוביל לחוסר יציבות? כל התשובות לפניכם. ולא, הן לא מפחידות בכלל
משחק: תיקון מחבר.ת: אילי אבידן, עידו מזרחי, גל פרידמן-האוזר
25/03/2018
משחק: פליטים נגד פליטים מחבר.ת: אחמד ח'רוף
25/03/2018
משחק: לרקום סיפור מחבר.ת: אמאן ג'ראיסי, עידו מזרחי
25/03/2018
הכד שנגזל 2018 פנייה שקיבלנו לזוכרות ורצינו לשתף
התנצלויות פומביות במהלך מעבר פוליטי 2017