מאמרים

קטעי קריאה על הנכבה בחיפא ובוואדי סליב מחבר.ת: עמיה גלילי, מקור: ערכת לימוד על הנכבה, זוכרות
11/-0001
חומר עיוני זה הוכן במסגרת ערכת לימוד על הנכבה, והוא מומלץ כחלק מהשיעור "גלגולו של מקום" (יחידה 11)
מכתב: ממתווך האו"ם, הרוזן ברנדוט, לשר החוץ הישראלי, מר שרתוק (שרת) מחבר.ת: UN
11/-0001
מברק תלונה של שר החוץ הירדני לאו"ם 11/-0001 מקור: גנזך המדינה, משרד ראש הממשלה
הצעת ההמטכ"ל לשר החוץ לתשובה לתלונת האו"ם 11/-0001 מקור: גנזך המדינה, משרד ראש הממשלה
שינויי שמות המקומות הפלסטיניים במרחב הישראלי 11/-0001
אודות מפת תל אביב והכפרים הפלסטיניים שבה 11/-0001 מפת תל אביב של היום ועליה ציון מקומם של הכפרים והשכונות הפלסטיניות ששכנו בה עד הנכבה
כמה הערות על הגוף הישראלי מחבר.ת: איתן ברונשטיין
11/-0001
ביקשתי להדגים את הטבעת האידיאולוגיה שלנו כהורים בגוף ילדינו בכתיבה ממש על גופם של ילדיי. שלושה מהם סירבו, כמו סימנו לי גבול לריבונותי על גופם. אחד, הבכור, הסכים
פרשת כפר-בירעם: תקציר כרונולוגי מחבר.ת: ועד עקורי בירעם
11/-0001
תקציר כרונולוגי אודות הכפר והמאבק המשפטי לשוב אליו